Vergunning

SketchUp panelenplan 1

Sloopvergunning óf Bouwvergunning?

 

Soms heeft u voor een verbouwing aan uw woning één of meer vergunningen nodig, zoals een sloopvergunning of een bouwvergunning. Of u deze vergunningen nodig heeft, is afhankelijk van de aard van de verbouwing en de locatie van uw woning.

Aanbouw vergunningen per 1 november 2014

 

Per 1 november wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd m.b.t. het vergunningsvrij uitbouwen op het achtererf.

Wat betekent dit in het algemeen voor uw uitbouwplannen?
• Diepte vergunningsvrije aanbouw gaat van 2,5 naar 4 meter;
• Hoogte vergunningsvrije aanbouw gaat van 3 naar 5 meter (schuin dak);
• Versoepeling van de toepassing van een puntdak of kap op de aanbouw (hoogte afhankelijk van erfgrens);
• Grotere percelen mogen relatief meer vierkante meters uitbouwen;
• Periode van het verlaagd 6% btw tarief is verlengd tot 1 juli 2015;
• Snellere afhandeling van grotere projecten door gemeente (binnen 8 weken).

9_aanbouw_woning

Per gemeente kunnen er verschillen zijn wanneer u vergunningsvrij kunt bouwen. Zo zijn er bepaalde gebieden waar een beschermd monument, dorps- of stadsaanzicht van toepassing kan zijn en waar u dus te maken heeft met een bestemmingsplan en eventueel een welstandscommissie.
U kunt via www.omgevingsloket.nl een check doen om te controleren of er vergunningen nodig zijn voor uw locatie. Mocht uw aanvraag afwijken van het bestemmingsplan dan kunt u alsnog een omgevingsvergunning aanvragen.

Ingewikkeld?

Dan helpen wij u graag verder. Als u hierover contact met ons opneemt, nemen we samen alle stappen door!